Protecția datelor

HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH

împreună cu filialele

HYPO NOE Real Consult GmbH
HYPO NOE First Facility GmbH


Declarația privind protecția datelor /Politica de confidențialitate și informațiile conform art. 13 și 14 DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor. Ultima verificare a datelor: 25.05.2018


Noi, HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH împreună cu filialele ("HYPO NOE"), vă informăm despre modul în care vă procesăm datele personale și drepturile pe care le aveți în temeiul Legii privind protecția datelor. Conținutul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor specifice depind de produsele și serviciile pe care le-am solicitat sau le-am convenit cu dvs.


1. Responsabil pentru prelucrarea datelor

Pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este responsabil:


HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH

FN 228064 p, Landesgericht St. Pölten
Adresa: Hypogasse 1, 3100 St. Pölten
Tel: +43 (0)5 90 910 – 0
E-Mail: datenschutz(at)hyponoe.at


Responsabilul pentru protecția datelor societății HYPO NOE poate fi contactat după cum urmează:


Dl. Mag. Thomas Hofer
Adresa: Hypogasse 1, 3100 St. Pölten
Tel.: +43(0)5 90 910-1406
E-Mail: datenschutz(at)hyponoe.at2. Date prelucrate, scop, temei juridic, transmitere, durata de stocare


2.1 Utilizarea paginii de pornire/Homepage
De îndată ce navigați sau vizitați pagina noastră de pornire (www.hyponoe-immobilien.at), procesăm unele dintre datele dvs. personale.


2.1.1 Categorii de date prelucrate
În acest sens, se colectează următoarele date cu caracter personal:

 • data și ora accesării unei pagini din pagina noastră de pornire/Homepage;
 • adresa dumneavoastră IP;
 • numele fișierului accesat și timpul de accesare;
 • cantitatea de date transferată;
 • dacă accesarea a avut succes;
 • numele și versiunea browser-ului web pe care îl utilizați;
 • site-ul web (URL) pe care l-ați vizitat anterior;
 • anumite cookie-uri.


2.1.2 Scopurile procesării datelor

Datele dvs. vor fi procesate în următoarele scopuri:

 • să vă ofere cel mai bun acces posibil la acest site web, inclusiv servicii și informații conexe, și să facem îmbunătățiri și ajustări;
 • crearea de statistici de utilizare;
 • detectarea, prevenirea și investigarea atacurilor pe / împotriva site-ului nostru.


2.1.3 Temeiul juridic al procesării
Noi prelucrăm datele dvs. personale bazate pe

 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. personale (articolul 6 (1) (a) DSGVO și articolul 96 alineatul (2) din TKG/Legea privind telecomunicațiile);
 • interesul nostru predominant, legitim în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 litera f DSGVO, constă în a face pagina de pornire mai prietenoasă și prevenirea posibilelor atacuri.

2.1.4 Transmiterea datelor dvs. personale
Vezi referitor la acest lucru punctul 3.


2.1.5 Durata de stocare
În principiu, datele prelucrate de noi sunt stocate până când consimțământul este revocat. Se poate realiza, respectiv este posibil să fie necesară o perioadă mai lungă de stocare pentru a investiga orice atacuri raportate pe/ împotriva paginii de pornire și, în plus, numai până la încetarea perioadelor de prescripție relevante, a perioadelor de păstrare legală sau a eventualelor litigii în care datele sunt solicitate ca dovezi.


2.1.6 Cookie-urile
Cookie-urile sunt fișiere text mici și sunt utilizate pentru a determina frecvența utilizării și numărul de utilizatori ai site-ului nostru. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu cookie-urile noastre de setare. Puteți refuza acceptarea cookie-urilor prin setările browser-ului. Pentru a vedea cum funcționează acest lucru în detaliu, consultați instrucțiunile producătorului browser-ului dvs. Dacă vă decideți împotriva anumitor cookie-uri tehnice și / sau funcționale, funcționalitatea site-ului nostru poate fi restricționată.

Utilizăm cookie-urile (în special Google Analytics universal și Remarketing Google), un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google") pentru a analiza modul în care folosim site-urile noastre web. Putem analiza comportamentul online din punct de vedere al timpului, locației geografice, tipului și sistemului de operare al dispozitivului utilizat (PC, laptop, tabletă, telefon mobil), browser-ul utilizat și utilizarea site-ului web. Acest lucru ne permite să optimizăm informațiile disponibile utilizatorilor, precum și vizualizarea pe diverse dispozitive (PC, laptop, tabletă, telefon mobil) și browsere (de exemplu, afișarea celui mai apropiat birou).

Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, prin activarea anonimizării IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi redusă/prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo.

Informațiile obținute astfel, inclusiv adresa IP trunchiată într-o formă anonimă (ultimele patru cifre nu vor fi afișate, permițând doar localizarea aproximativă) vor fi transmise serverului nostru și stocate pentru analiză. Nu veți fi asociat cu informații personale. Informațiile referitoare la utilizarea acestui site nu vor fi transmise altor terțe părți. Cookie-urile de pe Google, menționate mai sus, rămân stocate pe dispozitiv până când le ștergeți.


2.2 Clienți
Noi procesăm datele personale referitoare la produse pe care le-am obținut în mod legal de la dvs. în contextul unei (posibile) relații de afaceri, precum și din surse disponibile public (de exemplu, Registrul Funciar, Registrul de Evidență a Întreprinderilor/Registrul Comerțului, Registrul asociațiilor).


2.2.1 Categorii de date prelucrate

 • Brokeraj: datele legate de adresă, datele de contact, datele de bonitate
 • Managementul proprietății: datele legate de adresă, datele de contact, datele contractuale
 • Managementul construcțiilor: datele legate de adresă, datele de contact, datele contractului, datele din cazierul judiciar


NOTĂ: Lista obiectivelor reprezintă o descriere generală a datelor colectate și prelucrate în mod obișnuit în cursul achiziționării fiecărui produs. Aceasta nu înseamnă că, în orice caz, am păstrat sau am procesat efectiv toate datele dvs de mai sus. Dacă doriți să primiți informații personalizate, puteți să solicitați acest lucru în contextul dreptului dvs. la informație în conformitate cu articolul 15 DSGVO.


2.2.2 Temeiul juridic al procesării

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor (pre-) contractuale (articolul 6 (1) (b) DSGVO):


Noi procesam datele dumneavoastră cu caracter personal pentru executarea contractelor de brokeraj, managementul proprietății precum și pentru serviciile de management al construcțiilor. În plus, procesăm datele dvs. personale în măsura în care este necesar pentru a realiza contractele încheiate cu dvs.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale la care suntem supuși, în conformitate cu articolul 6 (1) (c) al DSGVO


2.2.3 Transmiterea datelor dvs. personale
Vezi punctul 3.


2.2.4 Durata de stocare

Vom stoca datele menționate mai sus în scopurile menționate pentru durata relației de afaceri (de la inițiere privind derularea până la terminarea unui contract) și în afară de aceasta în conformitate cu cerințele legale de păstrare și documentare. Acestea rezulta, printre altele, din:

 • Codul privind activitatea societăților (UGB),
 • Codul Fiscal Federal (BAO);


În plus, în perioada de stocare, termenele limită de prescripție, de ex. potrivit Codului Civil General (ABGB), în anumite cazuri, pot fi de până la 30 de ani (perioada de prescripție generală este de 3 ani), care pot fi prelungite după perioadele de garanție și garanție suplimentare care trebuie luate în considerare.


2.3 Activități de marketing


2.3.1 Categorii de date prelucrate
Datele legate de adrese, datele de contact


2.3.2 Obiectivele procesării
Datele dvs. vor fi procesate în următoarele scopuri:

 • Crearea de oferte imobiliare individuale adaptate nevoilor dumneavoastră;
 • Invitații la evenimente organizate de HYPO NOE și de filialele sale;
 • Trimiterea de informații referitoare la produse și servicii (inclusiv marketing) prin apeluri telefonice, fax și poștă electronică (e-mail, SMS, servicii de mesagerie)

2.3.3 Temeiul juridic al procesării

 • Dacă v-ați dat acordul (articolul 6 (1) (a) DSGVO):


Dacă procesăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., acest consimțământ determină scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor. Un consimțământ poate fi revocat în orice moment, revocarea făcând inaccesibilă prelucrarea datelor pentru viitor.

 • Pe baza intereselor legitime predominante conform articolului 6 paragraful 1 lit. f DSGVO.Interesul legitim dominant al băncii există în special în următoarele cazuri:

 • Analiza activităților de marketing: Interesul legitim constă în măsurarea eficienței activităților noastre de marketing și oferirea produselor corespunzătoare orientate către anumiți destinatari;Am dori să subliniem că aveți dreptul la revocare (a se vedea punctul 7).


2.3.4 Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal
Vezi punctul 3.


2.3.5 Durata de stocare
Prelucrarea datelor dvs. personale are loc în cazul aplicațiilor de date pentru care v-ați dat acordul, până la revocare (a se vedea punctul 6). În plus, vom stoca datele în scopurile menționate pentru durata relației de afaceri (de la inițiere privind derularea până la rezilierea contractului), precum și în conformitate cu cerințele legale de păstrare și documentare. Odată ce scopurile legitime vor fi eliminate, vom șterge datele dvs.


3. Transferuri de date cu caracter personal


3.1 Transmiteri naționale
Datele dvs. vor fi transmise în cadrul HYPO NOE persoanelor sau departamentelor / entităților care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, legale și de reglementare, precum și a intereselor legitime sau a activităților de prelucrare pe baza consimțământului dvs.

În cazul obligațiilor legale, trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților și instituțiilor publice (autorități fiscale).


3.2 Transferuri internaționale
Nu transmitem date către destinatari din străinătate.


4. Drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

În conformitate cu legislația în vigoare, sunteți, printre altele, îndreptățit

 • să verificați dacă și ce date personale despre dumneavoastră au fost păstrate și să obțineți copii după aceste date;
 • să solicitați corectarea, completarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt incorecte sau prelucrate necorespunzător;
 • să ne solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
 • în anumite circumstanțe, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale sau să revocați orice consimțământ prealabil pentru procesare, o astfel de revocare neaducând atingere legalității procesării până la revocare (a se vedea punctul 6);
 • să solicitați portabilitatea datelor;
 • să cunoașteți identitatea terților cărora le sunt transmise datele cu caracter personal și să depuneți plângere la autoritatea de protecție a datelor (wwwn.dsb.gv.at) sau la o autoritate de supraveghere a unui alt stat membru al UE, în special în localitatea unde locuiți sau lucrați.

5. Revocarea consimțământului
Fiecare dintre aceste acorduri poate fi revocat în orice moment (scris și electronic). Revocarea trebuie să fie trimisă consilierului dvs. pentru clienți al societății HYPO NOE sau persoanei împuternicite cu protecția datelor prin e-mail la datanschutz (at) hyponoe.at.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc până la data unei revocări.

Se precizează că revocarea se aplică ex nunc, ceea ce înseamnă că prelucrarea datelor deja efectuată pe baza consimțământului nu va fi afectată de acest lucru. Cu toate acestea, HYPO NOE respectă obligațiile de ștergere în acest sens. Art. 17 DSGVO.


6. Contestația
Vă subliniem faptul ca că aveți dreptul să vă opuneți oricând, din motive legate de situația dvs., împotriva prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le procesăm pe baza intereselor imperative; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi. HYPO NOE nu va mai procesa apoi datele cu caracter personal, doar dacă va demonstra că există motive întemeiate și legitime pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau prelucrarea este pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept .


În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul oricând la contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei asemenea tip de marketing; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de reclamă directă.


7. Obligația de comunicare a datelor
Referitor la datele personale necesare pentru a încheia și desfășura o relație de afaceri și pe care suntem obligați să le colectăm în mod legal, vă solicităm să ne transmiteți aceste date. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, nu vom putea realiza, respectiv încheia și/sau continua o relație de afaceri sau un contract cu dvs. și de aceea trebuie să terminăm, în acest caz, relațiile contractuale existente.

Datele care nu sunt necesare pentru încheierea și îndeplinirea contractului, respectiv care nu sunt impuse de lege nu trebuie comunicate. Este posibil să vă dați consimțământul pentru activitățile de marketing, pe care le puteți obține la adresa: datenschutz@hyponoe.at.

Cookie-urile ne ajută în furnizarea serviciilor noastre. Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor.
Mai multe informații găsiți aici.