Servicii speciale

Managementul energiei

  • Achiziții de date
  • Analiza de consum
  • Analiza deficiențelor
  • Optimizarea sistemelor de comandă și control
  • Auditurile energetice

Control legal

Sistemele sunt inspectate astfel încât toate cerințele legale și standardele tehnice să fie îndeplinite. Întreținerea se bazează pe reglementările legale, notele, standardele și specificațiile fabricanților.

Serviciu clienți 24H si Depanare

  • Protejarea sistemului
  • Stabilirea unei operațiuni de urgență
  • Recuperarea rapidă a funcției sistemului